Team

Achtergrondinformatie

Sinds de millenniumwisseling zijn er veel kunstgrasvelden aangelegd maar is er te weinig stil gestaan over hoe er met de te vervangen velden moeten worden omgegaan. Hoe staat het met de verwijdering, de afvalstroom, de recycling van de vezels, de backing en de infill? Met de media-aandacht van de afgelopen tijd kunnen we concluderen dat hierin tekort is geschoten en dat waardevolle grondstoffen in een grijs circuit zijn terechtgekomen. Echter, het hergebruik van kunstgras op een verantwoorde en circulaire manier is wél mogelijk! Daarom hebben twee bedrijven hun krachten gebundeld en het voortouw genomen bij het recyclen van materiaal afkomstig van kunstgrasvelden en de vezels te verwerken tot nieuwe producten voor op en rond het sportveld. Wij hopen je met deze website een goed beeld te geven van onze 100% circulaire aanpak.

Greenmatter Team

Stefan Hofman

Directeur

Rogier Vink

Directeur

William van Diemen

Founder

Brian Kuijpers

Business development

Astrid Wijninga

Customer service

Seger Wagenaar

Accountmanager

Jelle van der Valk

Marketing

Cecile Koestering

Marketing en communicatie

Roy van der Hulst

Commercieel medewerker

Claudia Bijlsma

Financien / Office Manager

Samenwerkende partijen